Oferta


Księgowość prowadzona bez ewidencji VAT

Księgowość prowadzona w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

Do 10 dokumentów             100,00 PLN*
Powyżej 10 dokumentów   150,00 PLN*

Księgowość prowadzona w Formie Księgi Przychodów i Rozchodów

Do 20 dokumentów                 150,00 PLN*
Od 20 do 50 dokumentów      230,00 PLN*
Od 50 do 100 dokumentów    300,00 PLN*
Od 100 do 200 dokumentów  400,00 PLN*
powyżej 200 dokumentów ceny negocjowane indywidualnie

 

Księgowość prowadzona wraz z ewidencją VAT

Księgowość prowadzona w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

Do 10 dokumentów                 150,00 PLN*
Od 10 do 50 dokumentów      200,00 PLN*
Powyżej 50 dokumentów  ceny negocjowane indywidualnie

Księgowość prowadzona w Formie Księgi Przychodów i Rozchodów

Do 20 dokumentów                 200,00 PLN*
Od 20 do 50 dokumentów      250,00 PLN*
Od 50 do 100 dokumentów    350,00 PLN*
Od 100 do 200 dokumentów  500,00 PLN*
powyżej 200 dokumentów ceny negocjowane indywidualnie

Prowadzenie ewidencji pracowniczej

Sporządzanie umów, aneksów, porozumień, list płac,
rozliczenia z ZUS i US (PIT-4r oraz PIT11/40)

opłata miesięczna za 1 pracownika   20PLN*

Księgowość w Formie Ksiąg Rachunkowych

Cena negocjowana indywidualnie

Firmy posiadające rozliczenia importowe, WDT, WNT, odwrotne obciążenie
będą negocjowane indywidualnie.

*ceny podane są kwotami netto

Niniejsza Oferta nie jest Ofertą Handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.